html web templates

Hoe inschrijven - contact ?

Nieuw lid :


Vanaf 15/08/2019 kan iedereen inschrijven.

Bestaande leden die hun lidgeld niet hebben voldaan voor 15/08/2019 komen terug in de 'aanvraaglijst nieuwe leden' en kunnen bijgevolg hun plaatsje in de club verliezen...

  

Aanvraag tot inschrijven via onderstaand mailadres kan vanaf 15/08/2019 voor iedereen, via het secretariaat.

De aanvragen worden behandeld In volgorde van inschrijving en volgens het aantal beschikbare open plaatsen.


Wij starten met onze activiteiten de eerste maandag van september, in 2019 op 02-09-2019.


Tamara Conickx

Putbos 3

9255 Buggenhout

gsm: 0468/463314

e-mail: info@nutenvermaak.com

Lidgeld - verzekering - bijzondere bepalingen

Lidgeld

Het lidgeld bestaat uit een basisprijs van € 100 per jaar. Daarboven komt een lesgeld van € 25 per uur, berekend volgens het aantal uren per week dat je groep traint.

Wedstrijdlicentie: € 35 per jaar

 

Voorbeeld.

Ik ga 1 uur kleuterturnen, dan betaal ik € 125 per jaar.

Ik ga 2 uur recre@ en 1 uur recreatief turnen,

dan betaal ik € 100 + (3 x € 25) = € 175 per jaar.

 

Kortingen

Het 3de lid van eenzelfde gezin krijgt een korting van € 15 op de basisprijs, vanaf het 4de lid van een-zelfde gezin is de korting € 40 op basisprijs.


Lidkaart


Om je lidkaart zelf te kunnen afdrukken volg de richtlijn hieronder.


1. Je persoonlijke gymfed acount aanmaken - procedure  klik hier

(Het aanmaken van een account is gekoppeld aan het

opgegeven emailadres bij inschrijving )


2. Log in op je persoonlijke gymfed account en download je lidkaart 
klik hierVerzekeringen

 

Onze leden zijn verzekerd voor de kortste weg naar de les, tijdens de les en voor de kortste weg terug naar huis.

Het clubsecretariaat verzorgt alle administratie aangaande verzekeringen.

De aangifte van een ongeval moet binnen de 48 uur gebeuren door het voorziene formulier (klik hier) volledig ingevuld binnen te brengen op het secretariaat.


Lidgeld werd niet betaald = NIET VERZEKERD


Bijzonderheden

 

Basisgroep maandag: enkel deelname na aansluiting op woensdag;

Acro maandag: enkel deelname na slagen van test in basisgroep;

Wedstrijdgroep en recre@: enkel deelname na selectie

Freerunning vanaf + 12 jaar na test..

 

Het lidgeld wordt nooit terugbetaald. Enkel bij uitzonderlijke gevallen en steeds met voorleggen aan het bestuur kan een gedeelte terugbetaald worden, nadat altijd de gemaakte kosten in mindering zullen worden gebracht.

 

Om lid te kunnen worden is de minimumleeftijd, voor zowel jongens als meisjes, 3 jaar. Er wordt geen maximum leeftijd vastgesteld.

 

Gymnasten kunnen 2 trainingen op proef komen turnen, daarna moeten zij het lidgeld betalen. De train(st)er kan, bij niet betaling van het lidgeld, de gymnast de toegang tot de training ontzeggen.

Terug naar boven ↑